MilkWhite fw 22/23

Grooming Chrysanthos Smyrnaios
Photographer Nikos Papadopoulos
Styled by Kyriakos Galatas