MilkWhite ss21

Nail artist Mathaios Theodoridis
Hair stylist Christos Bairabas
Photographer Nikos Papadopoulos
Styled by Kyriakos Galatas