Toi Moi fw22/23

Make up artist and hair stylist Mary Rokkou
Videographer Haris Farsarakis
Styled by Apostolis Gofas