Tush magazine

Make up artist Efi Ramone
Photographer Thanos Poulimenos
Styled by Thanos Koutsolampros